Az Ortodox naptár

 

Jelenleg az Ortodox Egyházban két féle naptár is használatos: a julián naptár (ónaptár) és a javított julián naptár (újnaptár). 1923-ig minden helyi ortodox egyházban az ónaptárt használták, amely a Gergely-naptárhoz képest 13 napi késésben van. Ezért ünnepli az Ortodox Egyház az Úr Születésének ünnepét (Karácsony) január 7-én. Ma már azonban minden helyi egyház szabadon áttérhet az újnaptárra. A Húsvét ünnepét és a húsvéti ünnepkört minden helyi egyházban továbbra is julián naptár szerint ünneplik, amelynek időpontja kihat az összes további vasárnap istentiszteleti rendjére. Ebben tehát megmaradt az ortodoxián belül a liturgikus egység, amelynek oka az, hogy az Ortodox Egyház legnagyobb ünnepe (Ünnepek Ünnepe) a Húsvét és ezért nem tartozik a tizenkét nagy ünnep közé sem.

 

Az egyházi év szeptember 1-én kezdődik és augusztus 31-én zárul. Szűz Mária születése és elszenderülése fogja közre a liturgikus évet, amely során vannak állandó és mozgó ünnepek. Az év minden napján az Egyház valamely szentről emlékezik meg. 

 

A mozgó ünnepek között említhetjük a Húsvét szent ünnepét, amelynek időpontját a tavaszi napéjegyenlőséget és az azt követő első tavaszi holdtöltét követő vasárnapon ünnepel Szent Egyházunk. Ősi szabály szerint az Ortodox Egyházban a Húsvét nem eshet egybe a zsidó húsvéttal. Ha ugyanakkorra esne a zsidó húsvét, akkor az ortodox keresztények a Húsvét ünnepét egy héttel későbbre halasztják.

 

Triódion

-       Vámos és Farizeus Vasárnapja

-       Tékozló fiú Vasárnapja

-       Húshagyó Vasárnap

-       Vajhagyó Vasárnap

-       Tiszta Hétfő - A Nagyböjt kezdete

-       Nagyböjt 1. Vasárnapja - Orthodoxia Ünnepe

-       Nagyböjt 2. Vasárnapja - Palamasz Szent Gergely Ünnepe

-       Nagyböjt 3. Vasárnapja - Kereszthódolás Vasárnapja

-       Nagyböjt 4. Vasárnapja - Lépcsős Szent János Ünnepe

-       Nagyböjt 5. Vasárnapja - Egyiptomi Szent Mária Ünnepe

-       Lázár Szombatja

-       Nagyböjt 6. Vasárnapja – Virágvasárnap

-       Nagyhét
 

Pendikosztárion

-       Az Úr Feltámadása - Húsvét Vasárnap

-       A Fényeshét kezdete

-       Húsvét Hétfő

-       Húsvét Kedd

-       Tamás Vasárnapja

-       Kenetvivő asszonyok Vasárnapja

-       Inaszakadt Vasárnapja

-       Szamariai asszony Vasárnapja

-       Vakonyszületett Vasárnapja

-       Az Úr Mennybemenetele (A hét csütörtökén.)

-       I Egyetemes Zsinat atyáinak Vasárnapja

-       Pünkösd Vasárnap

-       Pünkösd Hétfő

-       Mindenszentek Vasárnapja

 

A 12 nagy ünnep új naptár szerinti időpontjai:

1. Szeptember 8.: Szűz Mária születése

2. Szeptember 14.: Szent Kereszt felmagasztalása

3. November 21.: Szűz Mária bevezetése a templomba

4. December 25.: Jézus Krisztus Születése (karácsony)

5.  Január 6.: Az Úr Megkeresztelése (Vízkereszt)

6. Február 2.: Jézus Krisztus bemutatása a templomban

7. Március 25.: Örömhírvétel

8. Nagyböjt 6. Vasárnapja: Urunk bevonulása Jeruzsálembe (Virágvasárnap)

9. Húsvét utáni 6. hét csütörtökén: Az Úr Mennybemenetele 

10. A Húsvét utáni ötvenedik nap (görögül Pentikoszti): ASzent Lélek eljövetele (Pünkösd)

11. Augusztus 6.: Az Úr színeváltozása

12. Agusztus 15.: Szűz Mária elhunyta (Nagyboldogasszony)

 

A vasárnap, az Úr napja az Ortodox Egyházban ünnep, mert az új teremtésre, a feltámadásra emlékezve a többi nap fölé emelkedik, ahogy az év összes ünnepe között a Húsvét az „Ünnepek Ünnepe”

 

A nagy ünnepekhez kapcsolódó napok kivételével minden szerda és péntek böjti nap.

 

A négy nagyobb böjti időszak:

1.      Nagyböjt (összesen tíz hét)

2.    Karácsony előtti böjt (nov.15.- dec.25.)

3.    Nagyboldogasszony böjtje (aug. 1. - 15.)

4.    Szent apostolok böjtje (Minden Szentek Vasárnapja – jún. 28.)


Böjtnapok:

Vízkereszt előtti nap (jan. 5.)

Keresztelő Szent János fejvétele (aug. 29.)

A Szent Kereszt Felmagasztalása (szept. 14)

 

Teljesen szabad időszakok:

-       Karácsony és Vízkereszt közt (dec. 25 – jan. 4.)

-       Vámos és Farizeus hetében (a Triódion első hete)

-       Fényes hét (Húsvétvasárnap után)

-       Pünkösd hete